Hrací poplatky

Členské poplatky pro rok 2016:

Dospělí .................................................. 2.250,- Kč
Důchodci ( nad 63. let ) ...................... 1.500,- Kč
 

Mládež ( 10. - 18. let ) .......................... 1.500,- Kč


 

Děti ( do 9. let včetně ) .........................    500,- Kč

Členské poplatky pro rodiče dětí .......    200,- Kč
 

Poplatky plaťte prosím u správce tenisového oddílu p. Veselého ( mob. 606 928 539 ).
 

Poplatky pro nečleny 2015:
 

Jednorázová hra na kurt/ 1 hod. ........     150,- Kč
 


 

Poslední změna: středa 13. dubna 2016, 13:23